1. هنگامی که اصحاب صفه بابت فقر و تنگدستی خود به پیامبر اسلام شکایت کردند، ایشان در پاسخ به آنها فرمود: دعای (اللهم رب السموات السبع و رب العرش العظیم اقض عنا الدین و اغننا من الفقر) را به طور دائم بخوانند تا ثروتمند شوند.

در روایتی نقل شده که مردی خدمت رسول خدا رسید و از فقر و تنگدستی شکایت کرد در پاسخ پیامبر فرمودند:
“وقتی که داخل خانه ات شدی سلام کن ، کسی در خانه بود، جواب سلامت را می دهد و اگر کسی خانه نبود در آن سلام کن و یکبار سوره توحید را بخوان ”

مرد، فرمان پیامبر را اجرا کرد و خدای تعالی نیز به او رزق و روزی عطا کرد به گونه ای که حتی همسایگان شخص نیز از آن بهره بردند.