طلایی ترین روزها ارزانی نگاه مهربانت و هزارگل مریم پیشکش قلب باصفایت روزت مبارک. تو بهترین گل، میان شهر گلهایی تو رنگ آفتابی، شب که می رسد، مثل ستاره، گویا مهتابی … .:مادر خوبم، روزت مبارک:.

آسمانی پر از ستاره، دشتی پر از گل. تقدیم به آنی که بهشت زیر پایش جا دارد به مادرم که مهرش تا ابد در دلم جای دارد.

لحظه‌های با تو بودن از عمرم حساب نمی‌شوند از آخرتم حساب می‌شوند، از بهشت زیرا که بهشت زیر پای توست مادر دوستت دارم روزت مبارک.

به سلامتی مادری که رو دست پسرش پر از زخمای سخته ولی موقع باز کردن کنسرو میگه:بده من باز کنم یه وقت دستتو نبری.

و اما حق مادر تو آنست که بدانی تو چرا چنان حمل کرد که کسی، کسی را حمل نکرد و از میوه دلش تو خورانید که هیچ کس چنین کاری نکرده و با همه جوارح خود تو را پرورید و براى اطعام تو از گرسنگی خود باک نداشت و ترا سیر آب کرد و خود تشنگی کشید و تو را پوشاند و به خاطر تو از خواب شیرین گذشت و در سرما و گرما تو را پرورید تا براى او باشى و تو قدرت سپاس او را ندارى مگر بیاری خدا و توفیق او.