خرید اسکاچ

ساده‌ترین و در عین حال مهم‌ترین چیزی که وجود آن در هر آشپزخانه‌ای لازم و حتی واجب به شمار می‌رود اسفنج‌هایی است که به اسکاچ مشهور است.