اسکاچ

به طور خلاصه واژه اسکاچ صحیح بوده و این کلمه ماخوذ از کلمه انگلیسی Scotch Brite که یک برند تولید لیف ظرفشویی است می باشد.