اسکاچ ظرفشویی به انگلیسی همان scrub sponge می باشد. اما در ایران معروف است که به آن scotch هم میگویند که برگرفته از نام شرکت scotch brite می باشد.