ای خدای دگرگون کننده دلها و دیده ها ای تدبیر کننده روز و شب ای دگرگون کننده حالی به حالی دیگر حال مارا به بهترین حال دگرگون کن

سال نو ۱۴۰۱ مبارک

سال جدید مبارک

خانه اسکاچ سال خوبی را برای شما دوستان آرزومند است