در آشپزخانه برای تمیز کردن یا خشک کردن ظروف و سطوح از یک دستمال ظرفشویی یا دیشراگ استفاده می شود .

دیشراگ ظروف معمولاً از پنبه یا پارچه های دیگر مانند میکروفیبر ساخته می شوند و اندازه آنها 11 تا 13 اینچ مربع است.

پارچه های ظرفی که برای خشک کردن ظروف استفاده می شود به عنوان حوله چای نیز شناخته می شود.