استاد کشمیری به نقل از استاد قاضی کیمیا نوشته اند :

  • اگر کسی افزایش رزق و روزی بخواهد باید ذکر اللّهُمَ اَغنِنِی بِحلالِکَ عَن حَرامِک و بِفَضِلکَ عَمَّن سِواک را بسیار بگوید .
  • از استاد بهجت نقل شده در آغاز و پایان ذکر ،صلوات بفرستد مثلاً اگر میخواهد 110 مرتبه بگوید،ابتدا صلوات بفرستد بعد 110 بار بگوید ذکر را و باز صلوات بفرستد .
  • برای گشایش رزق و روزی در هر روز 77 مرتبه بگوید: یا غَفور یا وَدود
  • برای افزایش رزق دعای : اللهم اَغْنِنِی بحَلالِکَ عَنْ حَرامِکْ و بِطاعَتِکَ عَنْ مَعْصیَتِکْ و بِفَضْلِکَ عَمَّنْ سِواکَ را به صورت مداوم بخوانید.
  • برای افزایش رزق و روزی به مقدار کم و به صورت مداوم صدقه بدهید.
  • به منظور افزایش رزق و روزی این ذکر را لا إلهَ إلاَّ اللهُ المَلِکُ الحَقُّ المُبینُ، را [ ١٠٠ مرتبه]، بعد از نماز صبح بگویید.
  • برای زیاد شدن روزی ذکر  یَا رَازِق یَا فَتَّاحُ یَا وَهَّابُ یَا غَنِیُّ یَا مغنِی یَا بَاسِط ُ را [ ١٠مرتبه]، بعد از نماز صبح بگویید.
  • برای افزایش روزی ذکر سُبْحَانَ اللهِ العَظیمِ وَبِحَمْدِهِ، أسْتَغفِرُ اللهَ وأُتوبُ إلیهِ وَأسْأَلُهُ مِنْ َفضْلِهِ را [ ١٠ مرتبه] بعد از نماز صبح بگویید.