اسکاچ مأخوذ از اسکاچ برایت که نام تجاری یک نوع لیف ظرفشویی است برای شستن ظروف آشپزخانه است ( فرهنگ معین )

اسکاچ انواع مختلفی دارد که میتوانید در +صفحه محصولات خانه اسکاچ تعدادی از آنها را مشاهده کنید .